سلام بازدید کننده عزیز * امیدوارم لحظات خوبی را در این وبلاگ سپری کنید * جهت بهتر شدن وبلاگ نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را در قسمت ارتباط با ما وبلاگ ثبت نمایید * لطفاً در قسمت نظر سنجی وبلاگ ما شرکت و ما را در جهت بهتر شدن وبلاگ یاری نمایید * با تشکر آموزش قواعد عربی راهنمایی و دبیرستان

قالب وبلاگ


آموزش قواعد عربی راهنمایی و دبیرستان
وبلاگ دوم گروه عربی متوسطه منطقه 11(دبیرستان محمودزاده) 

بارون نباش كه با التماس خودت رو به شيشه بكوبي ... ابر باش كه همه منت باريدن تو رو بكشن

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيداعداد اصلی:

 

مذکر

مونث

1

واحد

الواحدة

2

اثنان

اثنتان

3

ثلاث

ثلاثة

4

اربع

اربعة

5

خمس

خمسة

6

سِت

سِتة

7

سبع

سبعة

8

ثمانی

ثمانیة

9

تسع

تسعة

10

عشر

عشرة

11

اَحَدَ عشر

اَحَدَی عشرة

12

اثنا عشر

اثنتاعشرة

اعداد ترتیبی:

 

مذکر

مونث

1

الاول

الاولی

2

الثانی

الثانیة

3

الثالث

الثالثة

4

الرابع

الرابعة

5

الخامس

الخامسة

6

السادس

السادسة

7

السابع

السابعة

8

الثامن

الثامنة

9

التاسع

التاسعة

10

العاشر

العاشرة

11

الحادی عشر

الحادیة عشرة

12

الثانی عشر

الثانیة عشرة

باید توجه داشت :

1- معدود اعداد 3 تا 10 همیشه جمع و مجرور است.

2- معدود اعداد 11 و 12 همیشه مفرد و منصوب است.

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيدنکته:

اعداد 1 و 2 همیشه صفت و تابع ما قبل خود هستند.


موضوعات مرتبط: قواعد سال دوم دبیرستان، سال دوم دبیرستان
برچسب‌ها: قواعد سال دوم دبیرستان, درس ششم سال دوم دبیرستان
[ ] [ ۱۵:۵ بعد از ظهر ] [ خانم زرکش ]

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيدفعل مضارع:

فعل مضارع به تنهایی همیشه مرفوع است یعنی در بعضی از صیغه ها حرکت آخرش ضمه (ـُ) می باشد ولی در بعضی از صیغه ها به جای ضمه (ـُ) حرف نون گرفته است که به این نون ، نون عوض رفع می گوییم.

اعراب محلی:

در دو صیغه 6 و 12 که مبنی هستند اعراب محلی است آن را محلاً مرفوع می نامیم.مثل:

یَذهَبنَ ، تَدهَبنَ

اعراب اصلی:

این اعراب برای صیغه هایی است که آخرشان به حرکت (ـُ) ضمه ختم شده باشد.مثل:

یَذهَبُ

اعراب فرعی:

این اعراب برای صیغه هایی است که به ضمیر ختم شده اند و به جای ضمّه حرف نون گرفته اند.مثل:

یَذهَبانِ

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيدمضارع منصوب:

فعل مضارع معرب است یعنی اعراب آخرش تغییر پذیر است و گاهی حروفی بر سر فعل مضارع می آیند و حرکت حرف آخر فعل را تغییر می دهند.مانند حروف ناصبه و جازمه.

هرگاه یکی از حروف ناصبه بر سر فعل مضارعی بیاید حرکت ضمه در بعضی از صیغه ها را به فتحه (علامت نصب) تبدیل می کند.مثل:

لَن + یَذهَبُ ــ» لَن یَذهَبَ

و در صیغه هایی که دارای نون اعراب هستند به نشانه منصوب شدن نون از آخرشان حذف می شود.مانند:

کَی یَذهَبانِ ــ» کَی یَذهَبا

هرگاه حروف ناصبه بر سر دو صیغه 6 و 12 بیایند آنها را محلاً منصوب می کنند.

حروف ناصبه عبارت اند از:

اَن،لَن،کَی،لـِ،حتّی

نکته:

فعل مضارعی که با حرف لَن می آید آینده معنی می شود.مثل:

لَن یَذهَبَ:هرگز نخواهد رفت.

فعل مضارعی که با بقیه حروف ناصبه می آید مضارع التزامی معنا می شود.مثل:

اَن یَذهَبَ:که برود.

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيدمضارع مجزوم:

مضارع مجزوم به فعلی گفته می شود که آخر آن علامت سکون یا جزم است که در بعضی صیغه ها نون اعراب از آخرش حذف شده است به جز دو صیغه 6 و 12.مثال:

لا تَکذِب:دروغ نگو.

لِاَنصُر:باید یاری کنم.

نکته:

لَم ماضی ساده یا نقلی منفی می سازد.مثل:

لَم یَجلسوا:ننشستند.

لـِ لام امر می باشد که بر سر 6 صیغه غایب و 2 صیغه متکلم می آید.

لا،لای نهی می باشد که بر سر همه ی صیغه ها می آید و اگر بر سر فعل غایب و متکلم بیاید نباید معنی می شود.

ادوات جزم عبارت اند از:

لَم،لـِ،لا،اِن،مَن،ما

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيدادوات شرط:

ادوات شرط معمولاً بر سر دو فعل مضارع می آیند و آن دو فعل را مجزوم می کنند که به فعل اول فعل شرط می گوییم و به فعل دوم جواب شرط می گوییم.

اِن،مَن،ما،ادوات شرط هستند و دارای فعل شرط و جواب شرط می باشند.مثل:

اِن تَضرِب اَضرِب

حرف شرط ٬ فعل شرط ٬ جواب شرط

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيدنکته:

اگر ادوات شرط بر سر فعل های ماضی بیایند آن فعل ماضی معنای مضارع می یابد.

باید توجه داشت که گاهی ادوات شرط بر سر دو فعل ماضی می آیند که باز هم فعل اول را فعل شرط و فعل دوم را جواب شرط می نامیم ولی چون فعل ماضی مبنی است هر دو فعل محلاً مجزوم می باشند و اعرابشان محلی است.مثل:

مَن اجتَهَدَ نَجَحَ:هرکس تلاش کند موفق می شود.

حرف شرط ٬ فعل شرط ٬ جواب شرط


برچسب‌ها: قواعد سال دوم دبیرستان, درس ششم سال دوم دبیرستان, درس هفتم سال دوم دبیرستان, درس 6و7 سال دوم دبیرستان
[ ] [ ۲۲:۲۷ بعد از ظهر ] [ خانم زرکش ]

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيدمعرفه ها:

1-علم (اسم خاص):علی،قرآن و ... .

2-ضمیر:هُو،هـا،هما و ... .

3-موصول:

خاص:الذی،الّتی و ...

عام:من و ما.

4-اسم اشاره:

دور:ذلک،تلک و ...

نزدیک:هذا،هذه وهولاء

5-اسم دارای(الـ):الکتاب ، المعلم و ...

6-معرفه به اضافه:کتاب الله ، کتابی

هر اسمی که جزء یکی از معارف 6 گانه باشد اسم معرفه نامیده می شود و در غیر این صورت نکره خواهد بود.

معارف 6 بُوَد مُضمَر،اضافه،عَلَم،ذواللام،موصول و اشاره

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيدانواع اعراب:

اعراب اصلی:ـــَـِـــُـــًـٍــٌ‌‌‌ٌـْ

اعراب فرعی:

اسم مثنیٰ:در حالت رفع (ان ِ) می گیرد.مثل:

المعلمان ِ عالمان ِ       

مبتدا ومرفوع   خبر ومرفوع

درحالت منصوب و مجرور (ین ِ) می گیرد.مثل:

رایتُ المعلمین ِ   

مفعول و منصوب

جمع مذکر سالم:

در حالت مرفوع (ونَ) می گیرد.مثل:

المعلمونَ عالمونَ

مبتدا و مرفوع   خبرو مرفوع

در حالت منصوب و مجرور(ینَ) می گیرد.مثل:

سلَّمتُ علی المعلمینَ

جار و مجرور

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيداسماء خمسه:

این اسم ها همان اسم های پنج گانه هستند که شامل:

(اَب،اَخ،ذو،فم،حم)می باشند.

اسماء خمسه اگر به اسم دیگری اضافه شوند (مضاف و مضافٌ الیه)اعراب فرعی می گیرند.مانند:

در حالت رفع واو می گیرند.مثل:

خَرَجَ اخوکَ

فاعل و مرفوع به واو

در حالت نصب الف می گیرند.مثل:

رایتُ ابانا

مفعول و منصوب به الف

در حالت جرّی (ی) می گیرند.مثل:

سمعتُ مِن ذی حاجةٍ

مجرور به ی

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيدجمع های مونث در حالت نصب به جای فتحه،کسره می گیرد.مثل:

رایتُ المسلماتِ

مفعول(منصوب به کسره)

در حالت نصبِ جمع مونث ، کسره،علامت فرعی است و در اسم های غیر منصرف در حالت جر ، فتحه،علامت فرعی اعراب می باشد.

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيداسم های غیر منصرف:

1-اسم علم مونث:مریم،زینب و ...

بفاطمة َ

مجرور به فتحه

2-اسم های غیر عربی:یوسف،ابراهیم و ... .

لقد کانَ فی یوسفَ

مجرور به فتحه

3-اسم تفضیل بر وزن اَفعَل:اَکبَر،اَعلَم و ... .

اَلیسَ الله باَعلمَ بالاشاکرینَ

مجرور به فتحه ٬ مجرور به ی

4-اسم شهر یا کشور:مکه و ... .

یذهبُ المسلمونَ الی المکهَ

مجرور به فتحه

5-اسم جمع مکسر بر وزن مفاعِل و مَفاعیل:مفاتیح ، منابع و ... .

یذهبُ المومنونَ الی المساجدَ

مجرور به فتحه

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيداین اسم ها تنوین یا کسره نمی گیرند.

در دو مورد اسم غیر منصرف کسره می گیرد:

1-گرفتن الـ 2-مضاف واقع شدن مانند:

مِنَ المساجدِ ، الی مساجدِ المدینةٍ

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيداعراب تقدیری:

اسم مقصور:اسم هایی که به آ ختم می شوند و در سه حالت مرفوع و مجرور و منصوب اعرابشان تقدیری است.مثل:

موسیٰ،هدیٰ و... .

جاء الفتیٰ

فاعل و تقدیراً مرفوع

اسم منقوص:اسم هایی که به ی ختم می شوند و در دو حالت مرفوع و مجرور اعراب تقدیری است ولی در حالت منصوب شدن اعراب ظاهری است.مثل:

قاضی ، هادی و ... .

القاضی عالمٌ

فاعل و تقدیراً مرفوع

رایتُ القاضیَ

مفعول و منصوب ظاهراً


برچسب‌ها: قواعد سال دوم دبیرستان, درس 1و2و3و4 سال دوم دبیرستان
[ ] [ ۱۳:۳۴ بعد از ظهر ] [ خانم زرکش ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

About

بنام خدا
در سپیده دم ازل آن زمان که سازندگی کائنات اغاز می گردید و کتاب تکوین گشوده میشد نخستین کلمه ای که با قلم تقدیر بر دیباچه قاموس هستی نقش بست،واژه ی زیبای استاد بود و سر فصل این کتاب کهن به تعلیم و تربیت اختصاص یافت،این وبلاگ جهت ارتباط با دبیران عربی منطقه و کشور و دانش آموزان عزیز فراهم آمده است و تَعَلَّموا اﻟْﻌَﺮبيةَ فإِنها کلامُ اللهِ الّذی يکَلِّمُ به ﺧﻠْﻘَﻪ.زبان عربی را یاد بگیرید،زیرا که این زبان،سخن خداوند است که به وسیله آن با بندگان خود صحبت می کند.امام صادق ( علیه السلام )
Custom

آی پی رایانه شما :

تماس با ما

اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً

خدمات وبلاگ نویسان جوان

کد حرفه ای قفل کردن راست کلیک
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
کد جستجوگر گوگل

Powered by WebGozar

Future Google PR for arabic94.blogfa.com - 3.05
Up Page